Gospoda Jaskółeczka

BO 2021 – KIM 1 września 2020

Budżet Obywatelski 2021 – pozycja 102 w kategorii do 400 tys. zł

Tytuł zadania: Klub Inicjatyw Międzypokoleniowych

Miejsce: ul. Królowej Jadwigi 15, 26-617 Radom

Zorganizowanie w ciągu roku:

4 tematycznych spotkań z zakresu warsztatów kulinarnych, regionalna kuchnia polska – Podlasie , Podhale oraz kuchnia Węgier i Francji.

W ramach spotkania zorganizowanego w formie pikniku na terenach zielonych lub spotkania w lokalu przewiduje się:

zaproszenie przedstawiciela ambasady

zapewnienie oprawy muzycznej

prezentacji związanej z danym regionem

oraz

3 spotkania z zakresu ekologii

2 dancingi międzypokoleniowe

Działania obejmujące:

pielęgnację terenów zielonych

czytanie bajek, gry w szachy, wymianę książek

umożliwiając wykorzystanie potencjału i kreatywnych pomysłów przez mieszkańców Radomia.

Wykorzystana zostanie infrastruktura, która jest efektem realizacji Budżetu Obywatelskiego 2017 r.