Gospoda Jaskółeczka

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2017 ogłoszone! Powstanie Klub Inicjatyw Międzypokoleniowych 4 lipca 2016

Chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim mieszkańcom Miasta Radomia, którzy zagłosowali na projekt Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” oraz pracowników naszej Gospody Utworzenie Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych”.
Powstanie on przy ul. Królowej Jadwigi 15 (osiedle Michałów) przy Gospodzie Jaskółeczka jako rozszerzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Dzięki Wam utworzymy miejsce dla wymiany doświadczeń między pokoleniami, gdzie będą realizowane nasze kreatywne pomysły. W ramach Klubu mieszkańcy osiedla i Miasta Radomia będą mogli organizować m.in.:

  • spotkania przy grillu, pikniki,
  • zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie,
  • panele dyskusyjne,
  • dancingi międzypokoleniowe,
  • hobby ogrodnicze,
  • gry w szachy, czytanie bajek, wymiana książek

jesteśmy otwarci na inne inicjatywy mieszkańców Radomia.

Do zrealizowania tego celu niezbedne jest wykonanie prac infrastrukturalnych w ogrodzie, które rozpoczną się w 2017 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy na nasz projekt zagłosowali, dziękujemy zaangażowanym w promocję projektu, jak również gratulujemy innym zwycięzcom!

Więcej o ogłoszeniu wyników przeczytać można na stronie Gminy Miasta Radomia oraz w lokalnych mediach.