Gospoda Jaskółeczka

Jubileusz 5 Lecia na rynku 20 września 2012

25 września w restauracji „Gospoda Jaskółeczka” miał miejsce jej jubileusz 5 lecia na rynku. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Biskup Henryk Tomasik, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz,Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak. Mimo powagi jakiej nadały uroczystości patronaty tak
świetnych osób, było to przede wszystkim święto, dla tych którzy znaleźli pracę w Jaskółeczce oraz ukoronowaniem pracy osób tworzących firmę.

Uroczystość rozpoczęła się od słów Pani Prezes Zarządu, Jolanty Gierduszewskiej, która w pierwszej kolejności wyróżniła pracowników wręczając każdemu z osobna dyplomy i kwiaty. Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu, to im należą się podziękowania za wyrtwałość i ogromne chęci jakimi wykazują się w codziennej pracy. Nie zabrakło również podziękowań dla Władz Miasta, instytucji wspomagających funkcjonowanie i rozwój „Gospody…” – te zostały wyróżnione, wykonanymi ręcznie specjalnie z tej okazji, figurkami Jaskółek. Natomiast pracownicy „Gospoda Jaskółeczka” oraz zaproszeni goście złożyli podziękowania i ogromne wyrazy uznania za zaangażowanie i pasję Pani Prezes Jolancie Gierduszewskiej. Otrzymała pamiątkowy  ryngraf od Prezydenta Miasta Radom, piękny zegar od WTZ, pisemne podziękowania oraz kwiaty.

Uroczystość rozpoczęła się od słów Pani Prezes Zarządu, Jolanty Gierduszewskiej, która w pierwszej kolejności wyróżniła pracowników wręczając każdemu z osobna dyplomy i kwiaty. Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu, to im należą się podziękowania za wyrtwałość i ogromne chęci jakimi wykazują się w codziennej pracy. Nie zabrakło również podziękowań dla Władz Miasta, instytucji wspomagających funkcjonowanie i rozwój „Gospody…” – te zostały wyróżnione, wykonanymi ręcznie specjalnie z tej okazji, figurkami Jaskółek. Natomiast pracownicy „Gospoda Jaskółeczka” oraz zaproszeni goście złożyli podziękowania i ogromne wyrazy uznania za zaangażowanie i pasję Pani Prezes Jolancie Gierduszewskiej. Otrzymała pamiątkowy ryngraf od Prezydenta Miasta Radom, piękny zegar od WTZ, pisemne podziękowania oraz kwiaty.