Gospoda Jaskółeczka

Listopadowe dni wolne 2 listopada 2019

Informujemy, że dnia 28 Listopada br. odbędzie się Jubileusz 25 lecia Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc”, co wiązać się będzie z zamknięciem Gospody na ten dzień dla naszych klientów.
Również dnia 11 Listopada br. w święto Niepodległości Rzeczpospolitej Polski będzie dniem wolnym od pracy, za co serdecznie przepraszamy.