Gospoda Jaskółeczka

Ponownie wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ? Знову підтримка біженців з України 5 kwietnia 2023

Wczoraj tj. 4.04.23 r. w obecności marszałków sejmiku województwa mazowieckiego oraz dyrektora MCPS została podpisana kolejna umowa dotycząca wsparcia uchodźców z sąsiedniego kraju. Od dnia 12 kwietnia br. będą wydawane obiady w godzinach od 12:00 do 17:00 dla osób zainteresowanych.

Вчора, 4 квітня 2023 року, у присутності маршалків крайового збору Мазовецького воєводства та директора МЦПС було підписано чергову угоду щодо підтримки біженців із сусідньої країни. З 12 квітня. Для бажаючих з 12:00 до 17:00 подаватимуть обіди.

Prosimy o wstępną deklaracje osobiście, telefonicznie albo e-mailem, osób będących wyłącznie obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelami Ukrainy posiadającymi Kartę Polaka, wraz z najbliższą rodzinąz powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Просимо попереднє декларування особисто, телефоном або електронною поштою осіб, які є виключно громадянами України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що проводяться на території цієї країни, а громадяни України, які мають Карту поляка, разом із найближчими родичами внаслідок цих військових дій прибули на територію Республіки Польща.