Gospoda Jaskółeczka

Do Ofiarodawców i nie tylko … 4 lipca 2020

gospoda jaskółeczka

Jaskółeczka wzbija się coraz wyżej
To dzieje się dzięki hojności Ofiarodawców
dobrym słowom, pokonujemy trudności.
Utrzymaliśmy miejsca pracy,
podejmujemy nowe wyzwania.
Gospoda pięknieje z dnia na dzień,
wzbogaca swoje menu , wprowadzając w życie nowe pomysły.
Dzień 23.07.2020 r. – koniec zbiórki
Ostatnia szansa by uczestniczyć we wsparciu
tak cennej inicjatywy Ekonomii Społecznej.
Dziękujemy tym, którzy nas wspomagali.
Zachęcamy do uczestnictwa w zrzutce
Uratuj Jaskółeczkę.