Gospoda Jaskółeczka

ŚWIĘTA  

 

TUŻ, TUŻ!

 

A POTRAWY

 

I CIASTA

 

ZAMAWIAM

 

JUŻ, JUŻ!