Gospoda Jaskółeczka

Załatanie dziury :) 24 maja 2022

Składamy szczere wyrazy wdzięczności Pani Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów” – Małgorzacie Standowicz, za błyskawiczną reakcje w sprawie naprawy jezdni na ul. Jagiellońskiej z tyłu Gospody Jaskółeczka.