Gospoda Jaskółeczka

1,5% podatku dla SOZP WP ;) 1 marca 2023

Zgodnie z instrukcją zachęcamy do przekazania wsparcia dla Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” o nr KRS 0000051150. Ewentualnie zawsze można w tej sprawie kontaktować się z nami wrazie potrzebnej pomocy przy wypełnianiu tej kwestii